தொடர்புக்கு...
படைப்புகள், ஆலோசனைகள், வரவேற்கப்படுகின்றன..உங்கள் ஆலோசனைகள், கருத்துக்கள் மற்றும் படைப்புகளைத் தாங்கள் தமிழில் பயன்படுத்திய எழுத்துருவினைக் (Tamil Font) குறிப்பிட்டு, கீழ்காணும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு இணைப்பு செய்து அனுப்பி வைத்திட வேண்டுகிறேன்.
அஞ்சல் மூலம் அனுப்ப விரும்புபவர்கள் கீழ்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்
Dr. S.சிதம்பரம்., M.A.,M.Phil., Ph.D.,
உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்ப்புலம்,இந்திய மொழிகள் மற்றும் கிராமியக்கலைகள் துறை,
காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்,
காந்திகிராமம் - 624302.
திண்டுக்கல் மாவட்டம்,
தமிழ்நாடு.
இந்தியா.
Dr. S.Chidambaram.,(PDF)
Assistant Professor,
Faculty of Tamil, Indian Languages and Rural Arts,
Gandhigram Rural Institute,
Deemed University,
Gandhigram - 624302.
Dindigul Dist,
Tamilnadu.
Cell No : +91 9843295951,
+91 9443395951
Phone No : +91 451 – 2454115
Email Id : mudalvaa@gmail.com ,
editor@muthalvan.in
Website : www.muthalvan.in

View Muthalvan Publication in a larger map